Namnet Seltek Oy har en lång historia i den finska pappers– och cellulosaindustrin. Familjföretaget grundades ursprungligen år 1956. Seltek är fortfarande ett familjföretag med årtiondens erfarenhet i branschen. Huvudverksamhetsområdet är filtrationsteknik.

Huvudprodukten är automatiska, mekaniskt rensande filtrar, som separerar orenheter från den vätska som filtreras och de tar bort endast orenheter eller oönskade partiklar. Filtrarna användes till exempel till råvatten, spritsrör, smet och lim – i praktiken till alla vätskor, som kan pumpas.

Det är viktigt för oss, att det inte produceras onödigt avfall som till exempel vid användning av engångsinsatser. Dessutom minimerar vi produktförlust och energiförbruk.

Vi erbjuder råd och dimensionering till nya applikationer samt optimerar, underhåller och reparerar gamla filtrar. Vi levererar reservdelar till Ronningen–Petter®– samt Metso RF– och LS OptiScreen™–filteranläggningar till rimliga priser.

OptiScreenTM is a registered product of Metso Oyj.